Salesblog: Welke type leiderschap zorgt voor het beste resultaat?

14-01-2016

In een resultaatgerichte wereld waar, niet zelden onder druk van shareholders, rendement op de gedane investering centraal staat, is het leven van manager niet makkelijk. Aan de ene zijde de uitdaging van het resultaat, aan de andere zijde de gemêleerde groep teamleden die dit dienen te verwezenlijken.

De organisatie legt in de regel zijn focus op een manager die vooral de processen snapt en met KPI’s zijn team begeleidt. Het team daarentegen zoekt een manager met sociale vaardigheden, begrip zodat deze een prettige werkplek creëert. Welke managementstijl is hierin het meest effectiefst?

Celeste Wilderom van de Universiteit van Twente heeft deze vraag opgepakt. Zij heeft onderzocht of een emotioneel intelligente leider ook voor betere financiële resultaten zorgt. Dit heeft zij gedaan door de 1611 verkoop medewerkers in een winkelketen in Zuid-Korea te ondervragen. Ook de 253 filiaalmanagers deden hier aan mee. Om te voorkomen dat de eigen emotionele intelligentie te sociaal wenselijk werd bepaald, is aan elke teamlid gevraagd dat van zijn collega en manager te bepalen. De managers werd gevraagd in welke mate de teamleden hun verkoop stimuleerden.

De filialen werden ook gevold op de ontwikkeling van omzet na deze onderzoeksfase. Deze omzet uitkomsten bevestigde dat de filiaalmanager met een sterke emotionele intelligentie, ook de beste resultaten neer zetten. De onderliggende reden? Dit type manager zorgt voor een sterke onderlinge cohesie in de groep. Hierdoor werkt de groep beter samen om het gemeenschappelijke doel – tevreden klant, meer omzet – te bereiken. Voorbeeld gedrag, het delen van de merkwaarden en de cohesie die de manager weet aan te brengen zijn hierin de succesfactoren.

Misschien is hetgeen u hier leest op het eerste gezicht logisch. De praktijk laat echter zien dat veel managers vaak kiezen voor een directieve stijl van leiding geven waarin van de medewerkers vooral verwacht wordt dat zij doen waar zij voor zijn aangenomen. Een misvatting, niet zelden ingegeven door gebrek aan kennis, ervaring of inzicht.

Ook de druk om te presteren – dat wil zeggen; moeite hebben om hier mee om te gaan – stimuleert deze stijl van managen voor velen. Voor het gemak vergeten managers ook wel eens dat de taal van het management en shareholders – omzet/marge/Ebit – niet de taal is van de medewerkers. Deze taal doet niets met medewerkers, en als het al iets doet dan is roept het vaak weerstand op. De taal van de medewerker gaat over helpen, samen, ontdekken, verbinden en oprechtheid.

Het simpele feit is dat hoe meer medewerkers gemotiveerd en geinspireerd worden, des te harder zij werken. Dat zorgt voor resultaat. En dat is nu net wat u wilt! Daar past een manager bij die juist dit kan…

Managen is een vak. Een mensenvak. Een vak dat gaat over het aansturen van een team van mensen met allemaal verschillende motieven, eigenschappen, karakters en handleidingen. Dat vraagt onder meer om gevoel, inzicht, inlevingsvermogen, begrip en het vermogen om te verbinden naast ambitie en zakelijk inzicht.

Hoe aantrekkelijk de gedachte is om die ene ervaren en in de groep dominante verkoper die jaar-in-en-uit zijn targets haalt, manager van een team te maken om zo de weg naar het collectief succes op te gaan … doe het niet! U bent uw beste verkoper kwijt en krijgt er een zwakke manager bij.

 

Deel dit bericht