Motiveer, managers! M-O-T-I-V-E-E-R!

6-06-2014

Het is simpel: jij hebt – als bedrijf – mensen nodig die werkzaamheden uitvoeren waarmee de bedrijfsdoelen bereikt worden. Hoe beter deze mensen gemotiveerd worden, hoe groter de inzet om deze werkzaamheden op een goede manier uit te voeren. En daarmee de kans dat je ze bereikt.

Motivatie is dus de haarlemmerolie om mensen in beweging te brengen én aan te trekken.

Dan zou je nu voor de lol eens naar de personeelsadvertenties moeten kijken. Daarin ontbreekt vrijwel elke aansporing van motivatie. Omzet, targets, structureel werken voeren de boventoon en blijken doelen op zich te zijn geworden in plaats van meetfactoren om de reis naar het hogere doel van de organisatie te volgen.

In tijden van nood zie je dat veel bedrijven in dezelfde valkuil duvelen: zij maken het resultaat het doel op zich.  Dat lijkt logisch als je de rekening courant ziet opdrogen, echter je start daar in de regel een proces op met een tegengesteld effect. Ik stel mijn persoonlijk email beschikbaar voor iedereen die meer dan 20% aan medewerkers in zijn team heeft, die warm lopen van omzetcijfers, marktaandeel of marge: pim@dailyresult.nl.

Mensen – ja, dus ook medewerkers – zijn helpers. Mensen willen ergens aan bijdragen. De som van dit helpen meten we in een bedrijf, dat is wel zo handig, in een universele maat: omzet. Hoe meer zij kunnen helpen, aangespoord worden om mee te helpen, des te meer energie zal er vrijkomen.

Dat een MT onderling over omzet en dergelijke communiceert, prima. Daar hoort het ook en is het ook een belangrijk, zelfs leuk, onderwerp. Hou het daar ook! Val medewerkers daar niet lastig mee. Een Chinees spreek je ook niet in het Frans aan.

Inspireer dus! Spreek de taal van jouw medewerkers! Appelleer aan zijn drijfveren…motiveer, zeker in tijden van tegenwind!

Deel dit bericht